• Nazwa zajęć

     Prowadzący

     Termin realizacji

     Szachy - nauka na poziomie podstawowym i zaawansowanym surprise

     p. Kamil Makówka – instruktor szachowy MDK: 791349970

     czwartek

     13:30 – 14:15 klasa 1

     14:25 - 15:10

     klasa 2

     15:15 - 16:00

     klasa 3, 4 ....
     s.104

     Robotyka www.superbystrzak.pl  wink

     p. Sławomir Kuć 

      

       wtorek

        14.45

     Matcraft yes

      

        czwartek 

     14.30 - 15.30