• Projekt : Dasz radę !

    • Od początku marca 2021r. uczniowie klas VII uczestniczyli w internetowym treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!” organizowanym przez Poradnię Pychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie.

     Już w okresie ferii zimowych chętni uczniowie klas VIII, wzięli udział w I edycji projektu. Prezentujemy przygotowane przez nich fragmenty prezentacji, które przedstawiali w swoich klasach, zachęcając rówieśników do refleksji nad warunkami efektywnej nauki, procesem uczenia się, znaczeniem snu, diety dla pracy mózgu,  odpowiednim zarządzaniem i planowaniem swojej pracy.

                           

      

                             

     Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności, postawę w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.

     W trakcie warsztatów on-line uczniowie zapoznają się ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi. Poznają swoje style pracy. Rozwijają umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu. Tematyka spotkań obejmuje również: wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą, poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik, radzenia sobie ze stresem.

     Realizowany projekt jest odpowiedzią na zalecenia rekomendowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, zawarte w Raporcie 2021 Etat w sieci 2.0 - zdrowie psychiczne polskich nastolatków w nauce zdalnej.
     W zaistniałej sytuacji, podejmując doraźne działania, obok organizacji wsparcia psychologicznego, nacisku na promocję zdrowego trybu życia, istotne jest: „Uczenie młodzieży samodzielnej nauki ‒ robienia notatek, analizy tekstu, roli powtórek, snu w procesie uczenia się, zapamiętywania”.