• Projekt „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży”

    • Nowy rok szkolny 2019/2020 będzie dla uczniów naszej szkoły obfitował w szereg wydarzeń rozwijających i wzmacniających ich kompetencje społeczne i obywatelskie.

     A wszystko za sprawą projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” realizowanego przez Fundacją Inicjatyw Twórczych i Społeczno - Edukacyjnych KURDYBANEK w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Wojska Polskiego.

     Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019.

     Celem projektu “Działam, więc jestem” jest zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do trwałego podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

     Uczniowie w ciągu roku szkolnego będą uczestniczyć w cyklu warsztatów „Działam, więc jestem”. Swoje nowo zdobywane w trakcie warsztatów kompetencje będą mogli wykorzystać w praktycznym działaniu przygotowując i realizując miniprojekty. Miniprojekty będą angażować klasy do przyglądania się rzeczywistości, analizowania jej potrzeb i odpowiadania na nie przez konkretne działania.

     Dla chętnych będzie stworzona przestrzeń do wspólnego i stałego działania na rzeczy społeczności szkolnej i lokalnej, czyli Klub Inicjatyw Społecznych.

     Młodzież szkolna swoje spostrzeżenia i pomysły związane z aktywnością obywatelską będzie mogła wyrażać również poprzez udział w konkursie na logo i hasło inspirujące do działalności obywatelskiej, poprzez film na warsztatach filmowych „Społeczność okiem kamery” oraz poprzez obraz sceniczny przygotowując spektakl w trakcie warsztatów Teatru Forum. Spektakl ten zostanie wystawiony szerszej publiczności (widzo-aktorom), która uczestnicząc w Sesji Forum, angażując się w akcję i wchodząc w rolę bohatera spektaklu, doświadcza, że zmiana jest możliwa dzięki jej zaangażowaniu.

     Do udziału w projekcie zapraszamy również członków społeczności lokalnej, w tym dorosłych. Chętni będą mogli zaangażować się m.in. w Wieczór Opowieści i Teatr ze Społecznością. Teatr ze Społecznością to interaktywna forma działań animacyjnych, której celem będzie zaangażowanie całej społeczność skupionej wokół szkoły, społeczności otwartej na debatę i współdziałanie.  Wieczór Opowieści to jeden z podstawowych elementów Teatru ze Społecznością, dzięki któremu spektakl stworzony przez grupę̨ zaangażowanych uczestników będzie zakorzeniony w historii lokalnej.

     Dodatkowo zapraszamy chętnych rodziców i wszystkich nauczycieli zainteresowanych wspieraniem dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej do udziału w warsztatach "Uważny dialog: rodzic-dziecko" i “Jak towarzyszyć uczniom w edukacji obywatelskiej?”.

     Wspólnym mianownikiem tych połączonych działań będzie kształcenie współdziałania, bycia uważanym na potrzeby społeczności, reagowania i podejmowania inicjatyw, pokazywanie wartości angażowania się w życie społeczne. 

     Chcemy by beneficjenci projektu (uczniowie, nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna) dzięki nabytym w projekcie kompetencjom  lepiej współdziałali w grupie, byli uważniejsi na potrzeby rówieśników i środowiska społecznego, poznali pracę metodą projektową, mieli większą gotowość do współdecydowania i współdziałania na rzecz dobra wspólnego.