• "Przyroda z klasą" to projekt realizowany w roku szkolnym 2018/2019 przez klasę 1a i 3a. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci, która działa na rzecz rozwoju edukacji i popularyzacji nauki.

          Cykl lekcji oparty na scenariuszach oraz atrakcyjny zestaw edukacyjny pomogą zrealizować angażujące zajęcia, które nauczą dzieci szacunku do przyrody. Uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki na nią ma wpływ człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić przyrodę. Projekt zakłada realizację 8 lekcji na podstawie scenariuszy z serwisu www.scenariuszelekcji.edu.pl