• I ETAP EDUKACYJNY

   •           Nr  programu
     w szkolnym
       zestawie

               Przedmiot

    Nazwa programu

                         Autor

    SP7/123/19/20

    Edukacja wczesnoszkolna

    Program nauczania „Elementarz odkrywców”

    T. Janicka-Panek

    SP7/123a/19/20

    Język angielski
    w klasach I-III

    Program nauczania j. angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego

    M. Bogucka

    SP7/123re/19/20

    Religia

    Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach i szkołach

    Komisja Wychowania Katolickiego KEP

   • II ETAP EDUKACYJNY

   •   Nr programu w szkolnym zestawie

              Przedmiot

                                              Nazwa programu

                    Autor

    SP7/45678p/19/20

    Język polski

    „Jutro pójdę w świat, świat w słowach i obrazach” Program nauczania j. polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

    A. Surdej

    SP7/45678a/19/20

    Język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII

    J. Stefańska

           

    SP7/78n/19/20

    Język niemiecki

    Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

    A. Jaroszewska

    SP7/45678h/19/20

    Historia

    Program nauczania ogólnego historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej ”Wczoraj i dziś”

    T. Maćkowski

    SP7/45678m/19/20

    Matematyka

    Matematyka z plusem

    M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

    SP7/4pr/19/20

    Przyroda

    Tajemnice przyrody

    M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer,J.Stawarz

    SP7/5678g/19/20

    Geografia

    Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa"

    M. Tuz, B. Dziedzic

    SP7/5678g/19/20

    Biologia

    Program nauczania biologii w szkole podstawowej "Puls życia"

    A. Zdziennicka

    SP7/78f/19/20

    Fizyka

    Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką „

    G. Francuz-Ornat, T. Kulawik

    SP7/78ch/19/20

    Chemia

    Program nauczania chemii w szkole podstawowej"

    T. Kulawik, M. Litwin

    SP7/4567pl/19/20

    Plastyka

    „Plastyka” Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej

    A. Przybyszewska-Pietrasiak

    SP7/4567muz/19/20

    Muzyka

    Program nauczania muzyki w kl. IV-VII szkoły podstawowej

    Teresa Wójcik

    SP7/456t/19/20

    Technika

    „ Jak to działa” program nauczania techniki w szkole podstawowej

    L. Łabecki, M. Łabecka

    SP7/4578inf/19/20

    Informatyka

    „ Lubię to” program nauczania informatyki w szkole podstawowej

    M. Kęska

    SP7/45678wf/19/20

    Wychowanie fizyczne

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

    K. Warchoł

    SP7/45678re/19/20

    Religia

    Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach i szkołach

    Komisja Wychowania Katolickiego KEP

    SP7/345678et/19/20

    Etyka

    Ludzkie ścieżki, Chcemy być lepsi, Program lekcji etyki.

    A. Ziemska, B. Ł. Malinowski, M. Gorczak, M. Środa

    SP7/45678wdr/19/20

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Wychowanie do życia w rodzinie, program dla klas IV- VIII szkoły podstawowej.

    T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk

    SP7/78dz/19/20

    Doradztwo zawodowe

    Program pracy doradcy zawodowego.

    K. Frączek

    SP7/8wos/19/20

    Wiedza o społeczeństwie

    Dziś i jutro-program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

    B. Furman

    SP7/8edb/19/20

    Edukacja do bezpieczeństwa

    Żyję i działam bezpiecznie.

      J. Słoma