• I ETAP EDUKACYJNY

    Nr programu   w szkolnym zestawie

    Przedmiot

            Nazwa programu

          Autor

    SP7/123/22/23

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    Program nauczania

     „Elementarz odkrywców”

    T. Janicka-Panek

    SP7/123a/22/23

    Język angielski w klasach I-III

    Program nauczania j. angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego.

    M. Bogucka

    SP7/123re/22/23

    Religia

     

    Program nauczania religii rzymsko -katolickiej w przedszkolach i szkołach „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”

    Komisja Wychowania

    Katolickiego KEP

          II ETAP EDUKACYJNY

    SP7/45678p/22/23

    Język polski

    „Jutro pójdę w świat, świat w słowach i obrazach” Program nauczania j. polskiego w klasach
    IV -VIII  szkoły podstawowej.

    A. Surdej

     

    SP7/45678a/22/23     

    Język angielski

    Program nauczania języka angielskiego dla klas IV -VIII.

    J. Stefańska

    SP7/78n/22/23

    Język niemiecki

    Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej.

    M. Wawrzyniak

    SP7/45678h/22/23

    Historia

    Program nauczania ogólnego
    historii w klasach IV- VIII szkoły
    podstawowej ”Wczoraj i dziś”.

    T. Maćkowski

    SP7/45678m/22/23

    Matematyka

    Matematyka z plusem.

    M. Jucewicz, J. Lech M.Karpiński,

    SP7/4pr/22/23

    Przyroda

    Tajemnice przyrody.

    M. Marko- Worłowska

    F. Szlajfer,  J. Stawarz

    SP7/5678g/22/23

    Geografia

    Program nauczania geografii w szkole podstawowej" Planeta Nowa".

    M. Tuz

    B. Dziedzic

    SP7/5678b/22/23

    Biologia

    Program nauczania biologii w szkole podstawowej „Puls życia”.

    ‎A. Zdziennicka

    SP7/78f/22/23

    Fizyka

    Program nauczania fizyki
    w szkole podstawowej „Spotkania
    z fizyką”.

    G. Francuz-Ornat

    T. Kulawik

    SP7/78ch/22/23

    Chemia

    Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

    T. Kulawik, M. Litwin

    SP7/4567pl/22/23

    Plastyka

    "Plastyka"- program nauczania plastyki w klasach IV- VII szkoły podstawowej.

    A. Przybyszewska-
         Pietrasiak

    SP7/4567muz/22/23

    Muzyka

    Program nauczania muzyki
    w kl. IV- VII szkoły podstawowej.

    T. Wójcik

    SP7/456t/22/23

    Technika

    „ Jak to działa” program nauczania techniki w  szkole podstawowej.

    L. Łabecki

    M. Łabecka

    SP7/45678inf/22/23

    Informatyka

    „ Lubię to” program nauczania informatyki  w  szkole podstawowej.

    M. Kęska

    SP7/45678wf/22/23

    Wychowanie fizyczne

    Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

    K. Warchoł

    SP7/45678re/22/23

    Religia

     

     

     

    Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach
    i szkołach” Bóg kocha i zbawia człowieka’ oraz „Poznaje Boga i w Niego wierzę” i „Pójść za Jezusem Chrystusem”.

    Komisja Wychowania Katolickiego KEP

    SP7/12345678et/22/23

    Etyka

    Ludzkie ścieżki, Chcemy być lepsi, Program lekcji etyki.

    A. Ziemska, B. Ł. Malinowski, M. Gorczak, M. Środa

    SP7/45678wdr/22/23

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Wędrując ku dorosłości . Program nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV - VIII.

    T. Król

    SP7/78dz/22/23

    Doradztwo zawodowe

    Program pracy doradcy zawodowego.

    K. Frączek

    SP7/8wos/22/23

    Wiedza o społeczeństwie

    Dziś i jutro-program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

    B Furman

    SP7/8edb/22/23

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Żyje i działam bezpiecznie.

    J. Słoma