• INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

    • 1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Rodziców bądź
         osoby upoważnione obowiązuje punktualne odbieranie dzieci.

     2. W pomieszczeniach świetlicy Dzieci mogą przebywać tylko w obuwiu
         zamiennym.

     3. Osoby, które nie zostały upoważnione w „Karcie zapisu dziecka do
         świetlicy” do odbioru dziecka, proszone są o przedstawienie pisemnego
         upoważnienia podpisanego przez jednego z Rodziców lub Opiekunów.

     4.Decyzję Rodziców o wcześniejszym wyjściu dziecka ze świetlicy należy
        przekazać wychowawcy pisemnie.

     5. Zapisanie oraz wypisanie dziecka ze świetlicy powinno być dokonane
         w formie pisemnej.

     6. Bardzo prosimy o to, aby dzieci nie przynosiły z sobą do świetlicy szkolnej
         przedmiotów niebezpiecznych (np. scyzoryków, pistoletów - straszaków,
         rzutek z ostrym końcem itp.), przedmiotów o wysokiej wartości materialnej
         (np. PSP itp.) oraz dużych kwot pieniędzy.

     7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub kradzież, a także
         uszkodzenie telefonów komórkowych. Przypominamy, że telefon służy
         Dziecku wyłącznie do kontaktu z domem rodzinnym.

     8. Mile widziane są drugie śniadania, robione przez Rodziców lub Opiekunów
         oraz napoje niegazowane w kartonikach lub plastikowych butelkach.

     9. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach 12.30 -15.00.

     10. Jako szkoła promująca zdrowie nie zezwalamy na jedzenie w świetlicy
           niezdrowej żywności (chipsów, oranżad w proszku, dużej ilości słodyczy,
           napojów gazowanych, izotonicznych itp.).

     11. W przypadku rezygnacji Rodziców z zapisu Dziecka do świetlicy prosimy
           o niezwłoczne powiadomienie na piśmie o powyższym fakcie.

      

                                                Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrej współpracy
                                                                Nauczyciele - wychowawcy świetlicy

    • KONTAKT

    •  

     Godziny otwarcia

     Świetlica Szkoły otwarta jest codziennie

     7:00-17:15

     Adres

     Świetlica Szkoły Podstawowej nr 7
     ul. Spasowskiego 8
     31-139 Kraków

     Telefon

     tel/fax: 12 633 74 42 wew.30