• Historia naszej szkoły

    • 1878 - Najstarsza z zachowanych kronik pochodząca z poł. XIX w. wiąże datę powstania szkoły z funkcją edukacyjną kolegiaty św.Floriana na Kleparzu;

     1422,1427,1440,1447 - O szkole parafialnej przy kościele św.Floriana wspomina Jan Długosz w swym dziele pt."Libero beneficiorum..."- przypuszcza się, że budynek szkoły był drewniany.

     1493 - Podkanclerzy koronny i jednocześnie proboszcz kościoła św.Floriana Grzegorz Deitarus z Lubrańca wzniósł nową, częściowo murowaną szkołę, którą nazwano "Lubranką". Kanonik katedralny krakowski Maciej Miechowita wymurował budynek szkolny z palonej cegły.

     1578 - 1780 - Kościół św. Floriana został wcielony do Uniwersytetu Krakowskiego wraz ze swoją szkołą parafialną. Już Maciej Miechowita przeznaczył tę szkołę "dla wspólnej wygody uczącej się młodzieży", głównie dla studentów Uniwersytetu (od 1491 r. Uniwersytet Krakowski postanowił, że studenci i bakałarze mogą mieszkać wyłącznie w bursach lub szkołach parafialnych).

     XVII w. Szkoła św.Floriana dwukrotnie ulega pożarom (1755, 1768) - proboszcz i jednocześnie rektor Uniwersytetu Antoni Mikołaj Krzanowski każdorazowo odbudowuje szkołę.

     1780 - Po reformie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzonej z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej przez Hugona Kołłątaja szkoła św.Floriana przeszła pod zarząd miasta, stała się więc szkołą świecką.

     XVIII/XIX w. - Szkoła przechodzi ciężki okres, spada w niej przejściowo liczba uczniów - szkoła w tym czasie prowadzi trzy klasy. Po przejęciu Krakowa przez Austriaków szkoła parafialna zostaje przekształcona w szkołę trywialną (elementarną), a nadzór nad nią przeszedł ponownie w ręce duchowieństw.

     XIX w. - W okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej (1815 - 1840) szkoła św.Floriana staje się miejską szkołą początkową - nadal prowadzi trzy klasy: niższą oraz wyższą klasę II i wyższą klasę III. Od 1817 roku do szkoły uczęszczały także dziewczęta. Jednakże po roku 1836 w księgach zapisowych uczniów brak nazwisk dziewcząt

     1843 - Od tego roku w szkole św.Floriana mieściła się także niedzielna szkółka dla rzemieślników.Prowadziła ona trzy klasy, a nauka odbywała się w niedziele i święta w godzinach przedpołudniowych.

     1846 - Po zajęciu Krakowa przez Austriaków, szkoła staje się znów szkołą trywialną trzy klasową, a nadzór nad nią sprawuje Uniwersytet Jagielloński.

     1878- Szkoła miejska św.Floriana zostaje przeniesiona do nowego budynku przy Rynku Kleparskim (obecnie Plac im. jana Matejki). Wtedy też otwarto tutaj szkołę żeńską, którą po roku przeniesiono do budynku przy ul.Podwale.

     1883 - Szkoła zmienia się ze szkoły trzyklasowej w czteroklasową i zaczyna funkcjonować jako VII Szkoła Miejska św. Floriana

     1893 - Kolejna zmiana struktury organizacyjnej szkoły - z czteroklasowej na sześcioklasową.

     1896 - Otwarto "Szkółkę dla dorosłych analfabetów" płci męskiej. Składała się ona z dwóch klas, a nauka odbywała się
                 w godzinach popołudniowych w niedziele i święta.Wśród 26 zapisanych uczniów najmłodszy liczył 21 lat, najstarszy 69.

     1912 - Szkoła znajduje nową siedzibę przy ul.Szlak 5.

     1939 - We wrześniu budynek zostaje zajęty przez Wojsko Polskie, a po wkroczeniu wojsk niemieckich przez Wermacht.

     1945 - W budynku stacjonuje  Armia Czerwona( Sowieci oddali budynek miastu w październiku 1945 roku).

     1965 - Nadanie szkole imienia Wojska Polskiego.

     1974 - Uroczyste przekazanie szkole sztandaru.

     1976 - W związku z połączeniem dwóch sąsiadujących ze sobą szkół (nr 2 i nr 7) i utworzeniem Studium Nauczycielskiego, Szkołę Podstawową nr 7 przeniesiono na ulicę Spasowskiego 8 (a Szkołę Podstawową nr 2 przejściowo zlikwidowano). Studium Nauczycielskie pozostało w budynku przy ul. Szlak 5, po jego likwidacji znajduje się tu obecnie XX Liceum Ogólnokształcące.