• KANGUR MATEMATYCZNY 2020

    • Wyniki Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY 2020

      

     Tegoroczny Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny został przeprowadzony online.

     Wzięło  w nim udział 21  uczniów naszej szkoły.

     Wynik bardzo dobry uzyskała  IGA KUPIEC , uczennica klasy 6c .

     Wyróżnienia otrzymali:

     BRODOWICZ KRZYSZTOF z klasy 2a,

     MIŁKOWSKI  TOMASZ  z klasy 3a,

     MAJAK  MIŁOSZ z klasy 4a,

     BRAŚ   WIKTORIA z klasy 6c,

     BRYK  MAREK z klasy 6c,

     OLEJARZ  PIOTR z klasy 6c,

     STRĄCZEK  MALWINA z klasy 6a,

     KUPIEC  KAJA z klasy 8a.

     Gratulujemy !

      

    • Komunikat

    • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

     Drodzy Uczniowie

     W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników informuję, że uroczyste wręczenie świadectw dla uczniów klas I- VII  zostaje  przeniesione  na  dzień 1 września  2020r.

     W sytuacji, gdyby ktoś z Państwa potrzebował odebrać świadectwo dziecka wcześniej, proszę o zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie szkoły w celu umówienia terminu odbioru. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00 tel. 12633744

     Uczniowie klas VIII mogą odebrać świadectwa ukończenia szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r. w godz. 9.00- 10.30 z zachowaniem procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid-19 oraz wytycznych sanitarnych obowiązujących w szkole.

     Dyrektor Szkoły 

    • Projekt „Wnuczka,wnuczek edukuje — babcia,dziadek się stosuje!”

    • Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji, a  partnerem Małopolski Kurator Oświaty.

     Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów jak nie stać się ofiarą oszustwa.

     Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali krótki film instruktażowy, w którym omawiają najczęstsze sposoby działania oszustów. Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego ze sposobów i ostrzeżenie przed nim seniora ze swojego otoczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi).

     Forma wykonania zadania jest dowolna. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem pandemii, może to być np. plakat, list, krótka scenka dramatyczna lub nawet rozmowa telefoniczna.

     Więcej na stronie:https://kuratorium.krakow.pl/projekt-wnuczka-wnuczek-edukuje-babcia-dziadek-sie-stosuje/

     Tu, możesz obejrzeć film.

     https://youtu.be/c7qMo_cMvk0 

     Oto niektóre prace. 

    • Wyniki Konkursu Leon 2020

    • W tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon z języka angielskiego mamy czym się pochwalić!

     W szranki z gramatyką angielską stanęło siedemnaścioro uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę na ogólnopolskiej arenie.

     Z przyjemnością informujemy, że dyplom laureata I stopnia (1 miejsce w Polsce) w kategorii klas 1 zdobył w tym roku Newman Tait uzyskując 100% z zadań testowych! Gratulujemy!

     W klasach IV - VIII z kolei tytuł laureata III stopnia (3 miejsce w Polsce) w kategorii klas szóstych otrzymał Piotr Olejarz uzyskując 94,44%! Gratulujemy!

     To nie koniec! Dyplomy laureata otrzymali także:

     Wiktoria Woźniak - dyplom laureata (za zajęcie 9 miejsca w kategorii klas trzecich)

     Wikoria Kalisz - dyplom laureata (za zajęcie 10 miejsca w kategorii klas piątych)

     Iga Kupiec - dyplom laureata (za zajęcie 6 miejsca w kategorii klas szóstych)

     Wiktoria Braś - dyplom laureata (za zajęcie 7 miejsca w kategorii klas szóstych)

     Pozostali uczniowie wyróżnieni zostali dyplomem uczestnictwa.

     Są to:

     (w klasach 3)

     Kołodziejczyk Kacper           (miejsce 12)

     Elsayed Adam                      (miejsce 18)

     Milfort Florian                        (miejsce 21)

     Inglot Olek                            (miejsce 24)

      

     (w klasach 4)

     Łomnicki Krzysztof               (miejsce 15)

      

     (w klasach 5)

     Pitucha Michalina                  (miejsce 13)

     Nowogrodzka Julia                (mijesce 17)

     Ogińska Julia                          (miejsce 18)

      

     (w klasach 6)

     Ludwig Tomasz                     (miejsce 15)

      

     (w klasach 7)

     Wiktoria Górska                     (miejsce 14)

      

     Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

     Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

    • Komunikat MEN

    • Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

     Jednocześnie wznowiona zostaje działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

     Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

     Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

     W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

     https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca 

    • WYNIKI KONKURSU

    • Szanowni Państwo, Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie SP Nr 7.

     Z ogromną przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Aktywność obywatelska”.

     Laureaci konkursu zostali wyłonieni w drodze głosowania.
     Serdecznie im gratulujemy! Dziękujemy za zaangażowanie i inspirację do działania.

     Wyniki konkursu „Aktywność obywatelska”:


     Pierwsze miejsce: Lew Maksymczak, klasa I a za przygotowanie dwóch prac konkursowych na logo promującego aktywność obywatelska.

     Drugie miejsce: Mira Peszt, klasa I a za przygotowanie logo promującego aktywność obywatelska.

      

     Trzecie miejsce: Olga Satarowa, klasa II a za przygotowanie logo i hasła “Kto jeśli nie ja”.


     Praca wyróżniona: Hanna Kluczewska, klasa II a za przygotowanie logo i hasła “Radość z działania. POMAGAMY ZWIERZĘTOM W SCHRONISKACH”.

     Dziękujemy Wszystkim za udział w konkursie, za przygotowanie i przesłanie prac konkursowych oraz wsparcie uczestników swoimi licznymi głosami.

     Konkurs pt. „AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” zorganizowany został w ramach Projektu „Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” przez Fundację Kurdybanek w partnerstwie ze SP Nr 7 w Krakowie. Sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu FIO na lata 2014-2020.

     www.kurdybanek.com/2019/07/22/projekt-dzialam-wiec-jestem-obywatelskosc-dzieci-i-mlodziezy/

    • WYNIKI KONKURSU „Wzorem mistrza Szancera! ...”

    • Zadaniem uczestników było wykonanie własnej ilustracji do jednej z baśni podanych w regulaminie konkursu.  Inspiracją powinna być twórczość Jana Marcina Szancera, którego ilustracje zostały zaprezentowane na wystawie  w bibliotece szkolnej. Prace uczniów zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych.

     Kategoria kl. I-III

     I miejsce

     Maria Śliz Ia ( „Dziecię elfów”)

      

     II miejsce

     Izabela Sińczak Ia („Królowa Śniegu”)

     Zuzanna Ziomek Ia ( „Dziecię elfów”)

      

     III miejsce

     Jerzyk Łomnicki IIa („Szewczyk Dratewka”)

     Kategoria kl. IV-VI

     I miejsce

     Gabriela Sińczak Vb( „Malutka Czarownica”)

      

     II miejsce

     Krzysztof Łomnicki  IVa (dwie prace: „Słowik” i „Królowa Śniegu”)

     III miejsce

     Maja Piwowarska IVa („Malutka Czarownica”)

     Kinga Jędrzejczyk  VIb („Malutka Czarownica”)

     GRATULUJEMY!!!

     Laureaci otrzymają na razie wirtualny dyplom, a na nagrody i papierowe dyplomy przyjdzie czas później, kiedy wrócimy do szkoły.

    • Komunikat MEN

    • Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

     Więcej informacji na stronie:

     https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

      

    • "Co piszczy w trawie, drzewach i krzewach ?"

    • Wyniki konkursu "Co piszczy w trawie, krzewach i drzewach?"

     Wybór zwycięzców nie był łatwy. Napłynęło wiele wspaniałych zdjęć. Dlatego jury poprosiło o pomoc fotografa.

     Oto lista nagrodzonych

      

     I miejsce    Emilia Bober

                        Krzysztof Bryk

                        Kamil Wieczorek

     II miejsce   Kaziu Kasprzycki

                        Martyna Peszt

                        Marysia Śliz

     III miejsce  Aleksander Brzeziński 

                        Szymon Gromadzki 

                        Ada Kahl-Borowska 

                        Lew Maksymczak-Tretter 

                        Igor Radwański 

                        Michał Śliz 

      Nagroda dodatkowa za pomoc i współpracę z bratem:  Bryk Marek

     Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

      

     Dziękujemy za udział w konkursie. Nagrody będą do odebrania na zakończenie roku szkolnego.

    • 22 kwietnia - Dzień Ziemi

    • Za oknami wiosna w pełni i zewsząd słychać świergot ptaków. Na Ziemi żyje ponad 10000 różnych gatunków ptaków. To właśnie te skrzydlate stworzenia, żyjące na wolności, możemy najliczniej oglądać co dzień, nawet mieszkając w mieście. Gdy wyjrzymy przez okno, a jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy mają przed sobą trochę zieleni - drzewa i krzewy – możemy zaobserwować wiele gatunków ptaków i wsłuchać się w ptasi koncert. Zapewne znacie wiersz Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio”, ale czy wiecie jak wyglądają wszystkie występujące tam ptaki? Sprawdźcie,  może to właśnie one śpiewają  przed waszymi oknami. Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji .

     PTASIE RADIO

    • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

    • Czar książek        

     Jest czysta kartka papieru…

     -  a potem jest kolorowa!                           

     Ktoś baśń dla dzieci napisał.

     Ktoś pięknie ją zilustrował.

      

     Ktoś usiadł z dzieckiem i czyta.

     W zdania składają się słowa.

     Dziecko wsłuchane, zdziwione.

     Ktoś nowy świat wyczarował!

      

       Autor: Małgorzata Hamada

      

     2 kwietnia to dzień urodzin Hansa Christiana Andersena. W tym dniu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji zachęcamy Was do zapoznania się z życiem i twórczością  tego znanego baśniopisarza.

     Przypominamy również, że na konkurs plastyczny „Wzorem mistrza Szancera!” możecie wykonać ilustrację do jednej z baśni Andersena: „Dziecię elfów”, „Dzikie łabędzie”, „Słowik”, Królowa śniegu”.

     Wiele baśni możecie przeczytać lub wysłuchać z audiobooków w internetowej bibliotece  https://wolnelektury.pl/katalog/autor/hans-christian-andersen/

     Tu możesz obejrzeć prezentację: 

     Prezentacja o Andersenie.ppsx

     Przeczytaj koniecznie:

     Łakome Abecadlo - parafraza Tuwima.docx

     Jeśli lubisz krzyżówki, zajrzyj i rozwiąż:

     Krzyżówka: ZNANE BAŚNIE ANDERSENA.doc

    • Kształcenie na odległość

    • W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, 

     od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020  r. prowadzone będzie  kształcenie na odległość.

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    • Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły

    • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 25 marca- 10 kwietnia  2020 r. w pilnych sprawach kontakt ze szkołą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami sp7@poczta.onet.eu lub szkola@sp7.pl albo za pośrednictwem telefonu służbowego: 660 637 431.

     Z poważaniem.

     Anna Kalafar

    • PILNE! Zawieszenie zajęć w szkole12-25 marca 2020r.

    • Szanowni Państwo,

     Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;

     12 i 13 marca br. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie ewentualne działania opiekuńcze, Nie będzie pracować stołówka szkolna. Odwołane zostały wszystkie zajęcia dodatkowe.

     Prosimy rodziców, którzy mogą to zrobić o pozostawienie dzieci w domu już od czwartku.

     Od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

     Pamiętajmy, że zajęcia są zawieszone ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Zatem powinny one pozostawać w domach i jak to tylko możliwe powinny wykorzystać ten czas do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

     Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny postarają się też zadawać uczniom zadania do wykonania w domu. Z tego względu bardzo proszę o bieżące śledzenie dziennika.

     Jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS;

     Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

     Głównym celem zawieszenia zajęć jest ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Postępujmy mądrze i  odpowiedzialnie, by nie przyczyniać się do jego rozpowszechniania.

     Z poważaniem.

     Anna Kalafar

    • Z ostatniej chwili...

    • Z radością informujemy, że

     Kaja Kupiec uczennica klasy 8a

     została finalistką w Małopolskim Konkursie Biologicznym

     dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

     Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.