•  Sale, pomieszczenia dydaktyczne i tereny rekreacyjno-sportowe

   w naszej szkole

    

   Sale lekcyjne i korytarz edukacji wczesnoszkolnej:

                      

   Pracownia językowa

   Pracownia komputerowa

    

   Biblioteka

            

   Aula szkolna  

      

   Sala gimnastyczna

     

   Pracownia przyrodniczo-geograficzna

   Pracownia fizyczno-chemiczna

      

   Sale lekcyjne i korytarz klas starszych

      

      

   Sala radości i zabaw, bawialnia i świetlica główna

        

      

   Boisko wielofunkcyjne i trawiaste

   Pracownia plastyczno-techniczna

    

   Harcówka

    

    

     

  brak danych