•             Potrzebujesz wsparcia lub pomocy?

     • Znasz swoje prawa?

     • Konwencja o prawach dziecka

      Konwencja o prawach dziecka (ang. Convention on the Rights of the Child) – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata z wyjątkiem USA. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

      Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.                                                                         /Wikipedia/

      Konwencja_o_prawach_dziecka.

      Materiały edukacyjne dla dzieci:

      UNICEF_Polska_-_Książeczka_o_prawach_dziecka_dla_najmłodszych.

      Gdzie szukać pomocy?

      Numer alarmowy  -112

      Zadzwoń pod ten numer, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka i niezbędna jest interwencja policji, straży pożarnej lub pogotowia.
      997 Policja
      998 Straż Pożarna
      999 Pogotowie Ratunkowe

       Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka    800 12 12 12

      Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży    116 111

      Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli    800 080 222

      Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

      Zagrożenia w Internecie :  www.dyzurnet.pl   lub     801 615 005

      więcej na stronie: https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka/gdzie-szukac-pomocy