• Informacje


   • Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie kuchni, przygotowanie i wydawanie posiłków ("AJENT")

    • Firma: KWADRO SYSTEM
    • Siedziba: 31 - 131 Kraków, ul.Garbarska 6/1, NIP: 676 - 181 - 52 - 10, REGON: 120311827
    • Kontakt: : kuchniasp7@interia.pl
    • Rachunek: mBank: 70 1140 2004 0000 3102 4959 4410
    • Telefon bezpośredni do biura kuchni 534 - 432 - 534 w godzinach 7:30 do 15:00     (z wyłączeniem godzin wydawania posiłków).
    • Biuro stołówki czynne codziennie w godz.7.30-15.00 ( poza godzinami wydawania posiłków)

     

            Regulamin stołówki, cennik, dane do przelewu

                Broszura_OWU_dane_sp7_2020 - do pobrania

             Umowa o świadczenie usług żywieniowych:   

                 zlecenie_sp7_2020  - do pobrania

     

     

   • \Wydawanie posiłków

   •  

    Posiłki abonamentowe oraz zamówione jednorazowe dla uczniów i pracowników szkoły w godz. 12.30-14.30

    Posiłki abonamentowe dla pozostałych osób w godz. 14.00-14.30

     

   • Zgłaszanie nieobecności na obiedzie
   •  

    Poprzez:

    maile-mail:kuchniasp7@interia.pl

    yestelefonicznie(zalecany SMS):534432534

    smileyosobiście w biurze stołówki

    najpóźniej do godz.8.00 w dniu nieobecności.

     

   •                             

    POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

     
     

    W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI I UCZNIÓW

     
     
     1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana:
        1. dla dzieci i uczniów dożywianych w ramach żywienia zbiorowego z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1056 zł bez obowiązku zwrotu wydatków na udzielone świadczenie,
        1. dla dzieci i uczniów z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza  1056 zł,a jednocześnie nie przekracza 1320 zł pod warunkiem zwrotu 50% wydatków na udzielone świadczenie;
       1. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.