•            

        We wrześniu 2017r. nasza szkoła przystąpiła do projektu    STARS - ROWEREM DO SZKOŁY.

                                                     https://cloud5.edupage.org/cloud/images.jpg?z%3AAvYHBeLlSvpIakWfUoczoBRuwNqDiIuZrBLEpTAmWdrFndJJhnegbWdJqdPEgF94

       Od marca 2016r. projekt jest finansowany z Budżetu Miasta Krakowa. Ma na celu zwiększenie liczby podróży rowerowych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz promowanie chodzenia do szkoły pieszo lub korzystanie z komunikacji zbiorowej. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Iwona Urban.

       W zespole pracują również pani Bożena Strzałkowska - Limanówka /nauczyciel w-fu/ i pan Krzysztof Kordylewski /opiekun i organizator wycieczek Szkolnego Koła PTTK "Podróżnik”/. Szkole pomaga i ocenia jej działania zewnętrzny doradca STARS z Fundacji Otwarty Plan. Partnerem lokalnym STARS jest Urząd Miasta Krakowa. Innymi partnerami są: rodzice, dziadkowie, społeczność szkolna (inni nauczyciele), okoliczni mieszkańcy, Policja, Straż Miejska, Lokalny biznes (sklepy rowerowe),Fundacje, ZIKIT.

       Szkoły mogą decydować o poziomie zaangażowania w zależności od wykonywanych działań na rzecz promocji jazdy na rowerze i osiągać poziom złoty, srebrny, brązowy.

       Zwracamy się do wszystkich z prośbą o zgłaszanie pomysłów wspierających ten projekt.