• Sport w "Nas7ej Siódemce"

     Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone są dla uczniów klas I - VIII cztery razy w tygodniu po półtorej godziny dla każdej z grup. Dzieciom zaproponowano następujące formy spędzania wolnego czasu:

     • gry i zabawy zespołowe klasy I - III ,
     • judo klasy I - III ,
     • gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej klasy I - III ,
     • siatkówka SKS klasy IV-VIII
     • piłka nożna klasy III-IV

       Prowadzone "SKS-y" cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Średnia liczba uczestników waha się w granicach 200 dzieci.

       Celem prowadzonych zajęć jest:

     • kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku
     • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętność dbania o nie
     • kształtowanie wartościowych postaw w oparciu o etykę sportowca tj.: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność,samodyscyplinę,szacunek dla przeciwnika,zasadę fair play
     • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym

       Praca z dziećmi podczas sportowych zajęć pozalekcyjnych pozwala również na ich przygotowanie do udziału w zawodach międzyszkolnych, gdzie osiągają sukcesy, a szkoła żyje duchem sportu.

      Wielkim powodzeniem wśród uczniów cieszą się również zajęcia sportowe, które odbywają się w wakacje i ferie zimowe, w ramach programu "Zima w mieście" i "Lato w mieście". Zajęcia prowadzone są trochę inaczej niż zwykłe lekcje wychowania fizycznego. Nauczyciele dążą do tego, aby dzieci stawały się organizatorami zajęć np.decydując o wyborze ulubionej   dyscypliny,gry i zabawy, sędziując, wyłaniając skład. Dla chętnych uczniów dziewcząt i chłopców organizowane są turnieje tenisa stołowego  w grze pojedynczej i podwójnej.