• Projekt edukacyjny: Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

    Fundacja DBAM O MÓJ ZASIĘG zaprosiła naszą szkołę do PROJEKTU "SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO".

    SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

    Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, które zostały wyodrębnione na podstawie badań naukowych i wielu lat doświadczenia. Zachęcamy do zapoznania się - materiał wideo.

    Więcej informacji o projekcie:  https://dbamomojzasieg.pl/soc/