• Samorząd Uczniowski SP 7

    Samorząd Uczniowski pod kierownictwem i opieką wybranej w wyborach demokratycznych, nauczycielki wychowania fizycznego działa bardzo prężnie.Pani Beata Stech pełniąca funkcję opiekuna (nieustająco od roku 1999), postawiła sobie za cele pracy z dziećmi:

    • ich aktywizację do samorządności,
    • kształtowanie umiejętności podejmowania własnych inicjatyw,
    • rozwijanie samodzielności i umiejętności pracy w grupie,
    • organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i pracowników szkoły oraz wychowanie do życia w społeczeństwie.

    Na początku każdego roku szkolnego odbywa się zebranie nowo ukonstytuowanego samorządu, w skład którego wchodzą: przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz, skarbnik oraz przewodniczący sekcji plastycznej, sportowo-imprezowej oraz porządkowej.

   • Wasze wybory

    W czerwcu 2019 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020.
    Oto zwycięzcy i ich funkcje, które będą piastować od września 2019 roku:

    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Daniel Piątkowski

    Zastępca : Zuzanna Krętkowska

    Sekcje:

    Imprezowa: Natalia Szczepańska i Hanna Kliszczyk

    Plastyczna: Zuzanna Pawłusiak i Zuzanna Stępień

    Już po wakacjach przekonacie się, czy były to trafne wybory i czy nowy Samorząd spełnia Wasze oczekiwania.