• Samorząd Uczniowski SP 7

    Samorząd Uczniowski pod kierownictwem i opieką wybranej w wyborach demokratycznych, nauczycielki wychowania fizycznego działa bardzo prężnie.Pani Beata Stech pełniąca funkcję opiekuna (nieustająco od roku 1999), postawiła sobie za cele pracy z dziećmi:

    • ich aktywizację do samorządności,
    • kształtowanie umiejętności podejmowania własnych inicjatyw,
    • rozwijanie samodzielności i umiejętności pracy w grupie,
    • organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i pracowników szkoły oraz wychowanie do życia w społeczeństwie.

    Na początku każdego roku szkolnego odbywa się zebranie nowo ukonstytuowanego samorządu, w skład którego wchodzą: przewodnicząca, zastępca przewodniczącej, sekretarz, skarbnik oraz przewodniczący sekcji plastycznej, sportowo-imprezowej oraz porządkowej.

   • Wasze wybory 

   • We wrześniu 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022.
    Oto zwycięzcy i ich funkcje, które będą piastować od września 2021 roku:

    Skład Nowego samorządu:
    Przewodniczący - Daniel Piątkowski
    Zastępca Przewodniczącego - Malwina Strączek
    Członkowie samorządu - Róża Chmiel, Zuzia Pawłusiak, Zuzia Stępień oraz wszystkie osoby biorące udział w wyborach: Wiktoria Batko,Jadwiga Jędras, Amelia Madeja, Hanna Pawłusiak, Martyna Peszt i Emilia Bober.

   • Wasze wybory

    We wrześniu 2020 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021.
    Oto zwycięzcy i ich funkcje, które będą piastować od września 2020 roku:

    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Daniel Piątkowski

    Zastępca : Malwina Strączek 

    Członkowie: Róża Chmiel, Nikola Łukasik-Adamska, Julka Małysz, Natalia Szczepańska, Zuzia Pawłusiak i Zuzia Stępień.

    Już wkrótce przekonacie się, czy były to trafne wybory i czy nowy Samorząd spełnia Wasze oczekiwania.