• Drodzy przyszli Pierwszoklasiści!

    Chcemy Was zaprosić w podróż pełną wrażeń..... Jesteś gotowy? Jesteś gotowa?    No to ruszamy... 

   Wirtualna wycieczka po Siódemce:

   oprowadzenie.mp4

    

   Wizyta w szkolnej świetlicy:

   https://www.canva.com/design/DAEXU9wyk8A/nNJxQ82y3J3l6W_wWgYBQA/watch?utm_content=DAEXU9wyk8A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton  

    

   Szkoła oczami naszych młodszych uczniów!

   dziecimowia.mp4

    

   Ważne w naszej szkole:

   https://www.canva.com/design/DAEYFAA4BpI/pli6KshpIEvcp6EKUw4Tvw/view?utm_content=DAEYFAA4BpI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

    

   NA KONIEC JESZCZE .......;)

   Egzamin na pierwszaka:

   https://view.genial.ly/6017c933ad8f050d18d77800/interactive-content-sp7-dzien-otwart

   I ZAPRASZAMY DO SIÓDEMKI!

  • Rekrutacja – rok szkolny 2023/2024

   Drodzy Rodzice!

   Dyrektor Szkoły  pragnie poinformować, iż zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 7 rozpoczynają się  1 marca 2023 r. o godz. 08:00

   Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 31 marca 2023 r.

   Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2016 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2016 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    

   Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

   Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

   • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  -  od 1 do 31 marca 2023 r.
   • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  -  od 1 marca do 3 kwietnia 2023 r.
   • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -  21 kwietnia 2023 r.
   • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 24 kwietnia do 5 maja 2023 r.
   • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  oraz liczby wolnych miejsc - 8 maja 2023 r.     

   Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

   • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków -  od 9 do 25 maja 2023 r.
   • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków - do 26 maja 2023 r.
   • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12 czerwca 2023 r.
   •  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 13 do 19 czerwca 2023 r.
   • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 20 czerwca 2023 r.

                                                                                                                                                  

    • ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1–31 marca 2023r.
     Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 - 1 marca 2023 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.
     1. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
     2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
     3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

     Uchwala Nr LXVI 1651 17 Rady Miasta Krakowa
     4. Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków: 

     https://portaledukacyjny.krakow.pl 

     Rekrutacja do szkół podstawowych ELEMENTO!

     https://krakow.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

     Aktualny formularz rekrutacyjny. 

     Dokument podpisują obydwoje Rodzice (art. 97 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

     W przypadku samotnego wychowywania Dziecka, do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.

     wniosek o przyjecie do samorządowej szkoły podstawowej

  •  

    

    

   • Nagłówek

   •        Informacje dla pierwszaków                                                                                                                                  

                                      

    To co będzie Ci potrzebne:

    • pudełko (najlepiej wielkości bloku A4) do przechowywania: bloku rysunkowego, technicznego, papieru kolorowego, kleju, nożyczek, plasteliny, farbek, pędzelków rożnej wielkości, naczynia na wodę, kredek woskowych, pasteli olejnych (tłustych).
    • teczka papierowa lub plastikowa na przechowywanie prac plastycznych
    • strój gimnastyczny: koszulka, spodenki w dowolnym kolorze
    • obuwie na zmianę - pamiętaj, aby nie miały śliskiej podeszwy, worek na obuwie
    • piórnik, a w nim: pióro /nie kulkowe/, 2 ołówki, kredki ołówkowe, linijka, gumka, temperówka, klej
    • patyczki: 100 sztuk
    • zeszyt 16 – kartkowy w 3 linie, zeszyt 16 – kartkowy w kratkę,
    • pierwszy dzienniczek ucznia dzieci dostają od Rady Rodziców, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do Rodziców.
  •  

   UCZEŃ PIERWSZEJ KLASY TO NOWE DOŚWIADCZENIE DLA CAŁEJ RODZINY!

     Pójście dziecka do szkoły to początek dorosłego życia. Dziecko wchodzi w nowa sytuację, która nie zawsze jest dla niego prosta i łatwa. Tak naprawdę dziecko w pierwszych dniach i tygodniach uczy się dopiero szkoły i oswaja z nią. To, co nam dorosłym wydaje się proste i oczywiste dla dziecka siedmioletniego często jest poważnym problemem do rozwiązania. Dlatego tak ważnym jest duże zainteresowanie i pomoc rodziców w szkolnym debiucie pierwszoklasisty.

     Pierwszaki otoczone opieką rodziców znacznie lepiej funkcjonują w szkole, jak również radzą sobie ze szkolnym startem, co w przyszłości gwarantuje odniesienie sukcesu.

                                                                                                   POWODZENIA!!

  • auto-reklama-low-res.mp4

   Zapraszamy na wycieczkę po naszej Siódemce:

    

   oprowadzenie.mp4

   Szkoła oczami naszych młodszych uczniów:

   dziecimowia.mp4