•             Dyrektor szkoły

                        mgr Grzegorz Mroczek

               język polski

                  

      •   Zastępca dyrektora szkoły

       mgr Anna Synowska

       język angielski

                      

     • Nauczyciele:

     •  

      mgr Bogdan Dyras

      matematyka, technika, fizyka, informatyka

      mgr Ewa Dyras edukacja wczesnoszkolna, logopedia
      dr Katarzyna Frączek pedagog szkolny
      mgr Jolanta Glita wychowawca świetlicy
      mgr Bożena Gołda wychowawca oddziału przygotowawczego

      mgr Małgorzata Jaśkowska

      informatyka
      mgr Jolanta Jurusik historia,WOS, WDR
      mgr Elżbieta Kaczmarczyk wychowawca świetlicy

      mgr Anna Kalafar

      matematyka

      mgr Joanna Kluczewska

      psycholog

      mgr Krzysztof Kordylewski religia, etyka
      mgr Monika Kołodziej język angielski
      mgr Anna Kuglarz  bibliotekarz
      mgr Joanna Lisiecka język niemiecki
      mgr Kamil Malchar  muzyka
      mgr Aleksandra Mazur język polski dla obcokrajowców
      dr Paweł Nalepka chemia
      mgr Jolanta Nowak terapeuta pedagogiczny
      mgr Marta Ogińska wychowawca świetlicy
      mgr Cecylia Opiła nauczyciel wspomagający, rewalidacja
      mgr Małgorzata Palkij edukacja wczesnoszkolna
      mgr Rafał Pilichiewicz język angielski
      mgr Marta Piwowarczyk-Bożek język polski
      mgr Irena Rejduch język polski
      mgr Michał Sąsiadek plastyka
      mgr Beata Stech wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
      mgr Bożena Strzałkowska-
      Limanówka
      wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
      mgr Anna Synowska język angielski
      mgr Iwona Szatkowska matematyka
      mgr Grażyna Śpiewak edukacja wczesnoszkolna, etyka
      mgr Katarzyna Świerad przyroda, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
      mgr Katarzyna Tylka edukacja wczesnoszkolna,język angielski
      mgr Joanna Ulińska biologia
      mgr Elżbieta Włoś język niemiecki
      mgr Katarzyna Zając język angielski
      mgr Klaudia Śmiertka-Cieluch pedagog specjalny